Minőségpolitikánk

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat minőségpolitikai nyilatkozata

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) vezetése és minden munkatársa ismeri és érti a lakosság elvárását, hogy a hazai egészségügy gyorsan változó feltételei mellett is az egészségügyi ellátás állandó és magas színvonalon valósuljon meg. Ezen elvárás teljesítéséhez hatékony eszköznek tekintjük az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetését, amely a betegellátás szakmai igényességét, a szolgáltatások biztonságos és finanszírozható megvalósítását, az állandó fejlődést és a szervezettséget szolgálja.

A vezetőség kinyilvánítja a kiépített minőségirányítási rendszer folyamatos javítása/fejlesztése, valamint a minőségi, emberközpontú betegellátási tevékenység iránti elkötelezettségét, melynek megvalósításába bevonja az Intézmény dolgozóit és külső partnereit.

Stratégiai céljaink elérése érdekében:

 • Olyan vezetési kultúra és munkahelyi légkör fenntartására törekszünk, amelyben munkatársaink képességeiket a betegellátás színvonalának javítása érdekében folyamatosan fejlesztik és kamatoztatják.
 • Munkatársaink képzését, továbbképzését, új ismeretek, módszerek, technológiák és eljárások alkalmazását támogatjuk, és ezek eredményeit felhasználjuk az intézet munkájának fejlesztéséhez.
 • Munkatársaink szakmai felkészültségét eszközeink folyamatos fejlesztésével és gépparkunk tervszerű karbantartásával egészítjük ki.
 • A szabályozott működés érdekében, a vonatkozó jogszabályok ismeretére, betartására és betartatására különös gondot fordítunk.
 • Munkafolyamatainkat rendszeres időközönként felülvizsgáljuk, hogy a leghatékonyabb rendszert alakítsuk ki. Humán erőforrásainkat, tárgyi és informatikai eszközeinket optimálisan használjuk.
 • Együttműködünk más szakmai és civil szervezetekkel, hogy ismereteinket és tapasztalatainkat megosszuk, illetve újabb ismereteket és tapasztalatokat szerezzünk.
 • Gondoskodunk arról, hogy a szervezet valamennyi munkatársa ismerje a hozzánk fordulók elvárásait és a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát.
 • A betegbiztonsággal összefüggő kockázatokat, nemkívánatos eseményeket folyamatosan monitorozzuk és a szükséges intézkedéseket megtesszük azok elkerülése érdekében.
 • Folyamatosan fejlesztjük, frissítjük a betegeknek készített tájékoztatóinkat, amelyet az ellátás során kiegészítünk a szakmai irányelveknek megfelelő szóbeli tájékoztatással is.

A ZESZ vezetése:

 • Biztosítja, hogy minden munkatárs ismerje az intézet minőségpolitikáját, és a minőségpolitikával összhangban évente meghatározott minőségcélokat. Céljaink megvalósítását - a folyamatos továbbfejlesztés követelményét szem előtt tartva – figyelemmel kísérjük, és az eredményeket értékeljük.
 • Valamennyi munkatársától elvárja, hogy tevékenységét a szervezeti kultúra deklarált alapelveit figyelembe véve, a minőség iránti elkötelezettséggel, a célokkal azonosulva végezze, illetve személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a sikerekhez, a betegek és valamennyi érdekelt fél elégedettségének folyamatos növeléséhez.

Budapest, 2019. január 30.

Endrédi Ildikó
Minőségügyi Vezető
Dr. Nagy András Csaba
Igazgató Főorvos
Megszakítás