Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat
[Közszférabeli szervezet neve] elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a [honlap vagy mobilalkalmazás neve, amelyre a nyilatkozat vonatkozik]-ra/-re vonatkozik.
Megfelelőségi státusz

Nem akadálymentes tartalom
Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:
A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Aránytalan teher

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó́ jogszabályok hatálya alá́

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat [az első változat publikálásának dátuma]-án/-én készült.
E nyilatkozat … alapján készült.
A nyilatkozatot legutóbb [a legutóbbi felülvizsgálat dátuma]-án/én vizsgálták felül.
Visszajelzés és elérhetőségek

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: …
Végrehajtási eljárás

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta
………………………………………………………………………….
([Név, beosztás])

Megszakítás